Шугаман ЗЭЭЛ

Хэрэв танд илүү их мөнгө байгаа бол зээлийн бүх дүнгээ төлөх хүртэл хугацаа байгаа бол урьдчилж хаах нь зүйтэй. Энэ нь хадгаламжинд мөнгө хуримтлуулахаас илүү ашигтай.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

15.0 сая төгрөг хүртэл

ЗЭЭЛИЙН хүү

2.2%-3.5%

ХУГАЦАА

12 сар

БАРЬЦАА

Үл хөдлөх хөрөнгө, Автомашин

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа газрын нотлох баримт
 • Орлого нотлох баримт
 • Бусад /шаардлагатай тохиолдолд/
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа

Тавигдах шаардлага

 • Насны ангилал 21-55
 • Сүүлийн 6 сар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн эсвэл тогтмол бизнесийн орлоготой байх
 • Өр орлогын харьцаа 70:30 байх
 • Зээлийн мэдээллийн санд ангилал шилжээгүй байх
 • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг хаягтай байх

Зөвлөгөө мэдээлэл
авахыг хүсвэл

Зээлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсвэл та дараах хүснэгтийг бөглөнө үү. Бид ажлын 24 цагийн дотор эргүүлэн холбогдох болно

АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ИТГЭЛЦЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ЛИЗИНГ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ОНЛАЙН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ҮЛ ХӨДЛӨХ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.