Итгэлцлийн үйчилгээ

Хэрэв танд илүү их мөнгө байгаа бол зээлийн бүх дүнгээ төлөх хүртэл хугацаа байгаа бол урьдчилж хаах нь зүйтэй. Энэ нь хадгаламжинд мөнгө хуримтлуулахаас илүү ашигтай.

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Итгэлцлийн хэмжээ болон хугацаанаас хамаарч хүүний хэмжээ өөрчлөгдөнө

ЗЭЭЛИЙН хүү

1.2%-1.8%

ХУГАЦАА

12 сар

БАРЬЦАА

...

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  • Цахим үнэмлэх

Тавигдах шаардлага

  • Насны ангилал 21-55
  • Сүүлийн 6 сар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн эсвэл тогтмол бизнесийн орлоготой байх
  • Өр орлогын харьцаа 70:30 байх
  • Зээлийн мэдээллийн санд ангилал шилжээгүй байх
  • Улаанбаатар хотод тогтмол оршин суудаг хаягтай байх

Зөвлөгөө мэдээлэл
авахыг хүсвэл

Зээлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсвэл та дараах хүснэгтийг бөглөнө үү. Бид ажлын 24 цагийн дотор эргүүлэн холбогдох болно

АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ЛИЗИНГ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ОНЛАЙН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ҮЛ ХӨДЛӨХ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.

ШУГАМАН ЗЭЭЛ

Уг бүтээгдэхүүн нь иргэдийн санхүүгийн гэнэтийн хэрэгцээг ухаалаг, өөрт хялбар аргаар шуурхай шийдвэрлэхэд хамгийн тохиромжтой.